Černovický masopust

25.02.2017 00:00

 

Po úspěšně zakončeném roce 2016 měla dechovka kratší umělecké prázdniny ukončené první akcí v roce 2017, kterou byl tradiční masopustní průvod v domácích Černovicích.

Muzikanti se sešli u místní hasičárny, kde se postupně začaly scházet také početné masky, především z řad svazu žen a hasičů, kteří celou akci organizovali. 

Za zvuků pochodu Karola Pádivého se celý průvod odebral před budovu městského úřadu, kde mu byly předány symbolické klíče od města a masopustní veselí mohlo začít.

Dechovka vesele a neúnavně vyhrávala, počasí přálo, takže lidu byla hojnost a všichni se dobře bavili.