Přehled plánovaných akcí ČD -  2019:

 

 

so.dop. 25.5.      Festival ml.dechovek Zruč n.Sáz. (u hotelu)

 

ne.odp.  2. 6.      Koncert k MDD          Černovice (areál DKČ)

 

so.odp. 29.6.      Setkání rodáků aj.     Velká Chyška (u kult.domu)

 

pá.odp.  5. 7.      Koncert pro důch.      Proseč Obořiště (areál DD)

 

ne.dop.14. 7.      Promenád.koncert     Pelhřimov (náměstí)

 

ne.den  28. 7.     Pouťový koncert        Svatá Anna (před kaplí)

 

so.odp. 10. 8.     Černovicko se baví    Černovice (měst.tržiště)

 

so.odp.  5.10.     Den zemědělců,potrTábor-Měšice (areál šk.statku)

 

so.več. 26.10.     Večer s Bošáčankou  Černovice (kino)

 

so.več. 21.12.     Vánoč.koledy s ČD    Těmice (před kult.domem)

ne.več. 22.12.     Vánoč.koledy s ČD    Bohdalín (před kult.domem)

po.odp.23.12.     Vánoč.koledy s ČD    Obrataň (u kostela)

      več.                Vánoč.koledy s ČD    Černovice (nám.), výroč.posez.

 

Uvedený přehled není úplný, v průběhu roku může dojít ke změnám a k případnému doplnění akcí ČD.

 

                                          Jaroslav Řeháček – kapelník Čern. dechovky

                                          (mob. 723 889 071,  frantaskoba@seznam.cz)